DÜNYADAN BİR IŞIK GEÇTİ: HEY BEKLE!/A LIGHT THROUGH THE WORLD: HEY, WAIT!

Dikiş, video, desen ve sesi kullanarak cinsel kimlikler arası ilişkileri konu alan işler üreten sanatçı için çalışmak; içine atıkları, çelişkileri ve birliktelikleri alan bir ilişkidir. Çalışmaları, yaşadığı yer bulunduğu sosyal koşullar, karşılaştığı imgeler, kendi kişisel tarihi ve bulduğu materyaller ile şekillenmektedir. Çalışmalarında kendisini motive eden,

TARİHSEL KARŞILAŞMALAR/HISTORICAL ENCOUNTERS

İlk sergisinde sanatsal ifade aracı olarak teknolojiyi, ikinci sergisinde ise bitkilerin gizemini sunarken; bu kez de Roman Uranjek ve Radenko Milak’ın anların rastlantısallığını irdeledikleri laboratuvarlarını, Ali Akay küratörlüğünde galeri mekanına taşıyor. IRWIN grubunun kurucularından ve sanatçılarından Roman Uranjek ve Radenko Milak’ın ortak projesi DATES, Milak’ın

BİTKİLERİN ENİGMASI/THE ENIGMA OF PLANTS

Ali Akay küratörlüğünde, Camila Rocha’nın “Bitkilerin Enigması” sergisi 25 Mayıs’ta açılıyor. Sanatçı bitki ve bitki yaşamının kavramsallaştırılmasına odaklanıyor, canlı florayı, çizim ve dev bitki enstalasyonlarında kendi ürettiği bitkiler ve tohumlarla bir araya getiriyor. Rocha’nın hayal ürünü olan bitkileri izleyende daha önce gördüğü ama tanımlayamadığı bir arada

BİLİMSEL BRİKOLAJ/SCIENTIFIC BRICOLAGE

Vadim Fiškin’in çalışmaları hayalgücü ile bilimsel yaklaşım arasında var olan gerilim üzerinden ele alınmaktadır. Sergide gösterilen eserlerin hemen hemen hepsi ışık ile veya ışığın yansımaları ile alakalı olarak gizemler taşımaktalar. Eserlerini tek tek incelediğimizde bu büyüsel ve sihirli karakterin sürmekte olduğu izlenimine kapılmamak mümkün değildir;