LARISSA ARAZ

Works

Cv

Larissa Araz (d. 1990) 2010 yılında New York Üniversitesi’nde Steinhardt Medya, İletişim ve Kültür Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2014 yılında Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar, Bölümü’nde tamamladı. Araz, toplumsal hafızaya dahil edilen veya edilmeyen tarih, kimlik, anı veya aidiyete dair konuları kişisel bir yaklaşımla inceliyor. Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye ve atölyeye katılan sanatçı, 2019 – 2020 yılları arasında Saha Studio’nun misafir sanatçı programına katılmıştır. 2020-2021 arasında ise Arter Araştırma Programında yer almaktadır. Aynı zamanda, 2018’de kurulan Poşe sanatçı inisiyatifinin yürütücüsüdür.


Larissa Araz (b. 1990) started her undergraduate education in 2010 in the Department of Media, Communication and Culture at NYU Steinhardt, and in 2014 she graduated from the Department of Media and Visual Arts at Koç University. Through a personal approach, Araz examines issues about history, identity, memory and belonging that are included in or excluded from the social memory. Having participated in various exhibitions and workshops in Turkey and abroad, she took part in Saha Studio’s residency program in 2019-2020. She is currently in the Arter Research Programme for 2020-2021. She is also in charge of the Poşe Artist Run Space, founded in 2018.

BIOGRAPHY

Şark ve Garp 

Şark ve Garp, Türkiye’nin doğu ve batı bölgelerindeki aynı süreçleri karşılaştıran, 10 yıllık bir süreye tanıklık eden fotoğraf serisidir. Milliyetçi söylemi ve onun insan vücudu, doğa ve coğrafya üzerindeki etkilerini belgelemektedir. Serginin ülkenin Batı coğrafyasında çekilmiş fotoğrafları, nüfusun “uysal” bedenlerinin, Cumhuriyetin 10.yılı için bestelenen Marşı’nda idealize edildiği gibi halihazırda tamamlanmş olan “taşlaşma”sını gösterir bize: “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz”

Diğer yanda ülkenin Doğu coğrafyasında çekilmiş fotoğraflar ise bedenlerin taşlaşma sürecinin, muhtemelen sona ermesi imkansız olsa da, hala devam ettiğini ortaya koyar. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bu seride, Türkye’nin Batı’sındaki insansız ve homojenleştirilmiş görüntüler ile Doğu’nun abartılı imajları bir çelişki oluştururlar. Bu görüntülerin bir arada, yan yana hatta üstüste yerleştirilmeleri işlemekte olan aynı sürecin önceki ve sonraki günlerini belgelemekte oldukları izlenimini verirler.

 


 

Şark & Garb

Şark & Garp is a series of photographs that bear witness to a 10-year period, providing a comparison of the same processes that have been going on in the eastern and western regions of Turkey. The exhibition documents the nationalist discourse and its effects on the human body, on nature and on geography. In the exhibition, the photographs shot in the western geographies of the country present a “satire” of the “docile” bodies of this populace, who had already completed their transformation into the state idealized in the lyrics of an Anthem composed to mark the 10th anniversary of the Republic: “We are a people; without privilege, without class, and unified.” On the other hand, photographs shot in the eastern geographies of the country reveal that the process of the petrification of non-docile bodies still continues, while it is probably impossible for it to come to an end. In the series consisting of black and white photographs, the images from the West of Turkey, without people and homogenized, create an incongruous combination with the exaggerated images of the East. The way these images are placed, together, side by side and even one above another, gives the impression that they are documenting the days before and after a certain process that is in progress.