KranK art gallery

İlk mekanı Tomtom Mahallesi’nde yer alan KRANK Art Gallery konumu ve kuruluş amacı doğrultusunda çağdaş sanatın anlatılabilir ve anlaşılabilir olduğunu geniş kitlelere ulaştırmak misyonuyla yola çıkmıştır. Çağdaş sanatın evrensellik olgusunu yurt içi ve yurt dışından sanatçıların seçkin eserlerini sergileyerek vurgularken; galerinin davetkar ortamında bu eserleri ulaşılabilir ve yorumlanabilir, sanatçının hissettiği tutkuyu hissedilebilir kılmak galerinin öncelikli hedefidir.

“Sanat hakikatin işe koyulmasıdır” der Martin Heidegger. Sanatın bu karşı konulmaz gücünün gittikçe daha çok hissedildiği bu dönemde KRANK Art Gallery, sanat ve sanatçının yüklendiği sorumluluğun sanat profesyonellerince de paylaşılması gerekliliğinin bilincinde, iyi sanat-ulaşılabilir sanat bağlamını misyonuna yansıtmaktadır.

Farklı tekniklerle üretilmiş, farklı içeriklere sahip ama daima çağdaş, daima dinamik üretimler sergileyen sanatçıları ile oluşturacağı birliktelik uluslararası standartlar ölçeğinde devam ederken aynı dinamizmi ziyaretçi ve tüm diğer sanat profesyonelleri ile de yakalamayı hedeflemektedir.

Ekim 2018 itibariyle Hotel Le Méridien Istanbul Etiler ile yaptığı işbirliği ile beraber, galeri mekanını Le Méridien’in içine taşıdı.

Her sergisinde farklı bir kavramı çağdaş sanat aracılığı ile tartışmaya açan KRANK, yeni mekanında da çağdaş sanatı geniş kitlelere ulaştırmaya devam edecek. KRANK, bu yeni dönemde gerçekleştireceği işbirliği ile örnek olabilecek bir model geliştirmeyi hedefliyor.


In line with its location and its founding principles, the KRANK Art Gallery, located at the Tomtom neighbourhood, set out with the mission to share with a wide audience that it is possible to express and comprehend contemporary art. Emphasising the universality of contemporary art by showcasing outstanding works of artists from home and abroad; the primary aim of the gallery is to let these artworks become accessible and interpretable in the welcoming environment of the gallery, and to make the passion of these artists felt.

Martin Heidegger said, “Art is truth setting itself to work.” In the present period when this overwhelming power of art is felt more and more, KRANK Art Gallery, aware of the fact that the art professionals must share the responsibility of art and the artists, aims to incorporate the context of good art-accessible art into its mission.

While continuing to work with artists utilising different techniques, conveying different contents, but always exhibiting contemporary, dynamic works living up to international standards, the gallery aims to capture the same dynamism with its visitors and all art professionals.

Initiating a debate about a different concept through contemporary art with each new exhibition, KRANK Art Gallery will continue to work to make the integrating and healing powers of art on humanity visible.

Kurucu
Ayşe Üner Kutlu
Kurucu
Sibel Erdamar